en es pl

Radek Filarski, CFA

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Weteran Wall Street z doświadczeniem w bankowości i technologii na dużą skalę, arbitrażem statystycznym, handlem algorytmicznym, optymalizacją i uczeniem maszynowym. Członek zespołu badawczego w grupie ds. Automatycznego tworzenia rynków FX w Morgan Stanley.

Radek Filarski, CFA

Bartek Małachowski, PhD

Chief Analytics Officer

Informatyk skoncentrowany na metodach optymalizacji i wielokryterialnej analizie decyzyjnej. Autor wielu artykułów opublikowanych w czołowych czasopismach naukowych, w tym European Journal of Operational Research, Computers and Industrial Engineering.

Bartek Małachowski, PhD

Wojtek Idzikowski, PhD

Chief Marketing Officer

Pomógł ponad 50 firmom we wprowadzaniu nowych produktów na rynki w 64 krajach. Posiada ponad 5 lat doświadczeń na stanowisku Dyrektora Marketingu i ponad 10 lat w pracy na uczelni.

Wojtek Idzikowski, PhD