en es pl

Warunki korzystania

Wprowadzenie

Witamy w Q Technology, LLC d / b / a Calio i Calio.me (zwanej dalej “Firmą”). Korzystając ze stron internetowych Spółki (zdefiniowanych jako obejmujące wszystkie nieruchomości (mobilne, internetowe lub inne) posiadane i obsługiwane przez Firmę), powiązane dane i / lub powiązane usługi (zwane łącznie “Usługami”), użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki użytkowania, aktualizowanego od czasu do czasu (“Warunki użytkowania”). Korzystając z naszych usług, strony internetowej i / lub aplikacji i / lub rejestrując się na konto u nas, akceptujesz te warunki użytkowania w całości. Wyrażasz także zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę twoich danych osobowych zgodnie z naszą “Informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony prywatności”. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania lub jakakolwiek częścią niniejszych warunków, musisz nie korzystać z naszej strony internetowej i / lub aplikacji.

Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie i / lub aplikacji, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na te warunki użytkowania. Pamiętaj, że aby korzystać z naszej witryny i / lub aplikacji, musisz mieć co najmniej osiemnaście (18) lat. Korzystając z naszej witryny i / lub aplikacji, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania, gwarantujesz i reprezentujesz, że masz co najmniej osiemnaście (18) lat.

Copyright © 2017 wszystkie prawa zastrzeżone dla Q Technology, LLC.

Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszych warunków:

 • Wraz z naszymi licencjodawcami posiadamy i kontrolujemy wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie i / lub aplikacji oraz materiały na naszej stronie internetowej i / lub aplikacji; i
 • Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej i / lub wniosku oraz materiał na naszej stronie internetowej i / lub wniosku są zastrzeżone.

Licencja na korzystanie ze strony internetowej i / lub aplikacji

Użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej i / lub aplikacji wyłącznie do celów osobistych i biznesowych oraz nie może korzystać z naszej witryny i / lub aplikacji ani z żadnych innych celów

Nie wolno Ci:

 • Korzystania z naszej witryny i / lub aplikacji w jakikolwiek sposób lub podejmowania jakichkolwiek działań, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub osłabienie wydajności, dostępności lub dostępności strony internetowej;
 • Korzystania z naszej witryny i / lub aplikacji w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy, szkodliwy lub w związku z jakimkolwiek nielegalnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działalnością;
 • Skorzystaj z naszej witryny i / lub aplikacji, aby skopiować, przechowywać, hostować,
  transmitować, wysyłać, wykorzystywać, publikować ani rozpowszechniać żadnych materiałów, które składają się z (lub są z nim powiązane) wszelkich programów szpiegujących, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkitów lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego;
 • Prowadzenie jakichkolwiek systematycznych lub automatycznych działań w zakresie gromadzenia danych na lub w związku z naszą stroną internetową i / lub aplikacją bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

Musisz upewnić się, że wszystkie informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszej witryny i / lub aplikacji, lub w odniesieniu do naszej witryny i / lub aplikacji, są prawdziwe, dokładne, aktualne, kompletne i nie wprowadzają w błąd.

Rejestracja i konta

Aby zakwalifikować się do indywidualnego konta na naszej stronie internetowej i / lub wniosku, musisz mieć co najmniej osiemnaście (18) lat.

Możesz założyć konto na naszej stronie internetowej i / lub aplikacji, wypełniając i przesyłając formularz rejestracji konta na naszej stronie internetowej, a następnie klikając link weryfikacyjny w e-mailu, który zostanie Ci przesłany przez stronę internetową.

Nie wolno zezwalać innym osobom na korzystanie z konta w celu uzyskania dostępu do witryny. Musisz natychmiast powiadomić nas na piśmie, jeśli dowiesz się o nieuprawnionym użyciu Twojego konta. Wyślij do nas e-mail na adres: admin@calio.io

Ponadto nie wolno korzystać z konta innej osoby, aby uzyskać dostęp do witryny i / lub aplikacji, chyba że masz wyraźną zgodę tej osoby.

Dane logowania użytkownika

Jeśli zarejestrujesz się na konto, wybierzesz identyfikator użytkownika i hasło. Twój identyfikator użytkownika nie może wprowadzać w błąd i musi być zgodny z “regułami treści”, jak podano poniżej. Nie możesz używać swojego konta lub identyfikatora użytkownika w związku z podszywaniem się pod inną osobę. Musisz również zachować swoje hasło w tajemnicy. Jeśli dowiesz się o ujawnieniu hasła, musisz natychmiast powiadomić nas o tym fakcie na piśmie.

Anulowanie i zawieszenie konta

Możemy:

 • Zawieś konto;
 • Anuluj swoje konto; i / lub
 • Edytuj dane swojego konta

w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, bez powiadomienia lub wyjaśnienia. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z jakiegokolwiek powodu, a także zawiesić lub zaprzestać korzystania z Serwisu w dowolnym czasie z dowolnego powodu lub bez powodu. Możemy zakończyć lub zawiesić konto, jeśli angażują się w oszukańczym lub nielegalnego postępowania, niedokładne, niekompletne, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, lub w inny sposób naruszają niniejsze Warunki użytkowania lub którykolwiek z naszymi zasadami, lub, jeśli stwierdzimy, według własnego uznania, że korzystanie z Usług stanowi dla nas nieakceptowalne ryzyko kredytowe lub oszustwo.

Jeśli chcesz anulować swoje konto, możesz to zrobić w dowolnym momencie. Aby anulować, musisz to zrobić za pośrednictwem strony internetowej Serwisu lub wysyłając list w wiadomości e-mail. Żądanie e-mailem lub telefonem, aby anulować konto, nie zostanie przetworzone. Jeśli anulujesz swoje konto, wszystkie lub wszystkie Twoje informacje mogą zostać natychmiast (lub w przyszłości) usunięte nieodwołalnie. Przed anulowaniem konta należy zapisać kopię ważnej informacji.
Natomiast informacje wysłaniem lub w inny sposób dostarczyć do nas, w tym danych osobowych, mogą pozostać na naszych serwerach w nieskończoność (na przykład, jak tworzenie kopii zapasowych) po usunięciu go z publicznych usług lub żądanie unieważnienia konta.

Reguły Treści

Gwarantujesz i oświadczasz, że twoje treści będą zgodne z tymi warunkami użytkowania

Treści użytkownika nie mogą być niezgodne z prawem ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw przysługujących danej osobie i nie mogą być powodem do podjęcia kroków prawnych przeciwko jakiejkolwiek osobie (w każdym przypadku w dowolnej jurysdykcji i zgodnie z obowiązującym prawem).

Twoja treść nie może być:

 • Zniesławiający lub złośliwie fałszywy;
 • Nieprzyzwoite lub nieprzyzwoite;
 • Naruszać wszelkie prawa autorskie, prawa moralne, prawa do bazy danych, prawo do znaku towarowego, prawo do wzoru, prawo do zruku lub inne prawa własności intelektualnej;
 • Naruszać wszelkie prawo do poufności, prawo do prywatności lub prawo wynikające z ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych;
 • Ustanowić niedbałe porady lub zawierać jakiekolwiek niedbałe opinie;
 • Stanowić podżeganie do popełnienia przestępstwa;
 • Bądźcie pogardzani jakimkolwiek sądem lub naruszeniem jakiegokolwiek nakazu sądowego;
 • Być w sprzeczności z przepisami dotyczącymi rasizmu, religijnej nienawiści lub dyskryminacji;
 • Bądź bluźnierczy;
 • Naruszać jakichkolwiek zobowiązań umownych wobec jakiejkolwiek osoby;
 • Przedstaw przemoc w sposób wyraźny, graficzny lub nieuzasadniony;
 • Bądź pornograficzny, sprośny, sugestywny lub erotyczny;
 • Bądź nieprawdziwy, fałszywy, niedokładny lub wprowadzający w błąd;
 • Być obraźliwe, oszukańcze, oszukańcze, groźne, obelżywe, napastliwe, antyspołeczne, groźne, nienawistne, dyskryminujące lub zapalne; lub
 • Powodują irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój wobec jakiejkolwiek osoby.
 • Twoje konto może być używane tylko przez jedną osobę. Pojedyncze konto współużytkowane przez więcej niż jedną osobę jest niedozwolone.

Jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie swojego hasła i konta.

Jesteś odpowiedzialny za dokładność wszystkich informacji opublikowanych lub przesłanych pod Twoim kontem.

Usługi

Usługa obejmuje, ale nie ogranicza się do:

 • Firmy i osoby fizyczne mogą zarządzać swoim harmonogramem z pomocą Calio
 • Smart Logic, aby zapewnić zalecenia dotyczące spotkań. Logika jest prawnie zastrzeżona i może ulec zmianie w oparciu o zespół badawczo-rozwojowy.
 • Zdolność firmy do rozszerzenia usługi w przyszłości.

Informacje osobiste

Company collects, processes, and retains personal information from you and any devices (including mobile devices) you may use when you: use our Services, register for an account with us, provide us with information on any form, update or add information to your account, participate in any discussions, messaging, dispute resolution or when you otherwise correspond with us regarding our Services. Personal information we collect includes:

 • Identifying information such as your name, address, social security number, telephone numbers, or email addresses when you register for an account with us.
 • Please note that you are responsible for keeping your email address up to date so that we may contact you with necessary notices or updates;
 • Financial information (such as credit card or bank account numbers) in connection with transactions;
  Geo-location information, including location information from your mobile device. Keep in mind that most mobile devices allow you to control or disable the use of location services by any application on your mobile device in the device settings’ menu;
 • Other content that you generate, or that is connected to your account.

Osoby Trzecie

Korzystanie z usług nie daje właścicielowi żadnych praw własności intelektualnej ani treści publikowanych w usługach. posiadać usługę pocztową (o ile nie skopiowano jej od kogoś innego), ale przyznać nam licencję na kopiowanie, hostowanie, wyświetlanie, tworzenie dzieł pochodnych, publikowanie, publiczne wykonywanie i dystrybucję, w przeciwnym razie wykorzystywanie połączenia z dostarczaniem usług, wszystkie informacje, o ile mieć aktywne konto. jeśli wykonawca wyrazi zgodę (zaznaczając odpowiednie pola na naszej stronie) syndykować wypożyczone witryny firm zewnętrznych, uzgadniając, że możemy sublicencjonować odpowiednie strony trzecie niezbędne dla ułatwienia takiego syndykowania.

Opłaty za użytkowanie

Ceny dla klientów mieszkających w Polsce używających wersji PRO, zostaną podane w przyszłości.

Jeśli zmienimy naszą wycenę, powiadomimy Cię z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony lub wiadomości e-mail.

Informacje Finansowe

Firma korzysta z Authorize.net do wykonywania internetowych transakcji płatniczych. Korzystając z tej funkcji Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków użytkowania poszczególnych dostawców, które można znaleźć: http://www.authorize.net/company/terms/. To może być aktualizowane od czasu do czasu. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli jakakolwiek płatność zainicjowana przy użyciu Usług nie zakończy się pomyślnie, odbiorca zastrzega sobie prawo do ubiegania się o płatność od Ciebie za pośrednictwem lub poza Usługami. Wszelkie upoważnienia, które przekażesz do powtarzania płatności automatycznych przy użyciu Usług, będą obowiązywały do ​​momentu anulowania.

Udostępniając nam swoją kartę bankową, kredytową lub debetową lub inne informacje dotyczące płatności, upoważniasz nas do korzystania z niej i udostępniania jej Authorize.net, TransUnion lub Experian lub innym dostawcom usług płatniczych w celu przetwarzania płatności, które autoryzujesz. Usługi. Operatorzy bramek płatniczych mogą również gromadzić dane użytkownika do innych celów, ale tylko w sposób, który nie identyfikuje użytkownika osobiście lub ujawnić żadnych danych osobowych użytkownika i może ujawnić dane osobowe użytkownika, gdy jest to konieczne do przestrzegania prawa.

Firma nigdy nie przejmuje kontroli nad pieniędzmi, które przekazujesz za pomocą Usług, a my nie ponosimy odpowiedzialności za to, co odbiorcy robią z płatnościami. Na przykład nie ponosimy odpowiedzialności za zwrot Twojego depozytu przez kontrahenta. Jeśli płatnik lub płatnik banku lub wystawca karty zainicjuje zwrot, obciążenie zwrotne lub spór dotyczący płatności, upoważnia nas i naszych zewnętrznych dostawców usług płatniczych do odwrócenia lub w inny sposób obciążenia środków z Twojego konta zgodnie z odpowiednią instytucją finansową i zasady i procedury sieciowe. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie cofnąć lub w inny sposób obciążyć środków z twojego konta, zgadzasz się niezwłocznie zdeponować takie fundusze na naszą prośbę. Możemy również zainicjować zwrot lub inny debet lub podjąć inne działania, które uznamy za odpowiednie, jeśli uznamy, że doszło do oszustwa lub innego nadużycia Usług.

Zastrzeżenia

Nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy dokładności jakiejkolwiek usługi weryfikacji tożsamości, wypełnionej przez TransUnion lub Experian (żadna nie może zapobiec wszelkim oszustwom), więc zawsze powinieneś podejmować takie same środki ostrożności w kontaktach z innymi za pośrednictwem naszej strony, że osobiście.

Firma nie jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami ani brokerem. Firma nie sprawdza właściwości ani ofert ani nie oferuje żadnych gwarancji ani porad dotyczących przydatności nieruchomości, właścicieli lub potencjalnych najemców. Żadnej z tych informacji nie należy traktować jako porady. W razie potrzeby należy uzyskać pełnomocnika w celu uzyskania porady prawnej.

Witryna i aplikacja firmy mają na celu ułatwienie komunikacji między klientem a sprzedawcami i pracownikami. Pamiętaj, że te komunikaty, ani żaden inny aspekt Usług, nie mają na celu stworzenia żadnego rodzaju umowy lub innego zobowiązania prawnego między stronami. Pisemną umowę, podpisaną przez obie strony, należy uzyskać przed zawarciem jakichkolwiek umów.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność jakichkolwiek informacji, które inni użytkownicy publikują lub przesyłają na naszą stronę.

Firma nie ponosi również odpowiedzialności za postępowanie użytkowników w witrynie lub poza nią. Używaj zdrowego rozsądku podczas prowadzenia interesów z innymi użytkownikami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię na stronie lub przez e-mail o ważnych zmianach, ale powinieneś również sprawdzić to od czasu do czasu, jeśli dbasz o takie rzeczy. Możesz anulować lub zaprzestać korzystania z Usługi w dowolnym czasie, bez żadnych kar. Dalsze korzystanie z Usługi po zmianie niniejszych Warunków użytkowania oznacza akceptację zmiany.

SERWIS JEST DOSTARCZANY W STANIE “TAK, JAK JEST” BEZ OBIETNIC. ANI MY, ANI SUPPLIERS gwarantuje ani gwarancją dostępności lub dostępność służby, że usługi spełnią lub kontynuowana w przyszłości do swoich potrzeb, ŻE MY nadal zapewniać usługi lub dowolny aspekt usługi w przyszłości. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZIMY GWARANCJE DOTYCZĄCE USŁUG, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB DANYCH, STRAT FINANSOWYCH ANI ZA SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, WTÓRNE, WTÓRNE ANI MORALNE. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO Całkowita odpowiedzialność ZA ŻADNE roszczenia dotyczące usług lub niniejszych warunków użytkowania, w tym wszelkich roszczeń o DOMNIEMANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONA DO KWOTY zwrócić na nas do korzystania z Usług.

Środki Prawne

Jeśli naruszysz którykolwiek z niniejszych Warunków użytkowania i nie podejmiesz żadnych działań od razu, nie oznacza to, że rezygnujemy z naszych praw. Jeśli chcesz nas pozwać, musisz to uczynić w sądach stanowych lub federalnych w Bridgeport w stanie Connecticut i wyrażasz zgodę na osobistą jurysdykcję w tych sądach. Prawo Connecticut będzie miało zastosowanie do wszystkich takich sporów między Tobą a Firmą. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną lub wykonalną, pozostałe Warunki będą nadal obowiązywały.

Jeśli chcesz przesłać nam informację prawną (w tym informację, że uważasz, że inny użytkownik narusza twoją własność intelektualną lub inne prawa), zgłoś to pocztą elektroniczną na następujący adres:

Q Technology LLC
152 E. Putnam Ave # 51, Cos Cob,
Connecticut 06807
Attn: Obsługa klienta

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami pod adresem admin@calio.io.