Witamy w Calio!

Witamy w Calio Group Inc. d / b / a Calio i Calio.me (dalej „Firma”). Korzystając ze stron internetowych Spółki (zdefiniowanych jako obejmujących wszystkie nieruchomości (mobilne, internetowe lub inne) będące własnością i obsługiwaną przez Firmę), powiązane dane i / lub powiązane usługi (zwane łącznie „Usługami”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków użytkowania, aktualizowane od czasu do czasu („Warunki użytkowania”). Korzystając z naszych usług, strony internetowej i / lub aplikacji i / lub rejestrując się u nas, akceptujesz w pełni niniejsze warunki użytkowania. Wyrażasz również zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę twoich danych osobowych zgodnie z opisem w „Informacjach na temat bezpieczeństwa i prywatności”. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania lub jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, musisz: nie korzystać z naszej strony internetowej i / lub aplikacji.

Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej i / lub w aplikacji, poprosimy Cię o wyraźne wyrażenie zgody na niniejsze warunki użytkowania. Pamiętaj, że musisz mieć co najmniej osiemnaście (18) lat, aby korzystać z naszej strony internetowej i / lub aplikacji. Korzystając z naszej strony internetowej i / lub aplikacji, zgadzasz się na te warunki użytkowania, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej osiemnaście (18) lat.

Wprowadzenie

Copyright © 2019 wszelkie prawa zastrzeżone dla Calio Group, Inc.

Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszych warunków:

 • Wraz z naszymi licencjodawcami posiadamy i kontrolujemy wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej i / lub aplikacji oraz materiałach na naszej stronie internetowej i / lub aplikacji; i
 • Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej i / lub aplikacji oraz materiałach na naszej stronie internetowej i / lub aplikacji są zastrzeżone.

Licencja na korzystanie ze strony internetowej i / lub aplikacji

Możesz korzystać z naszej strony internetowej i / lub aplikacji wyłącznie do własnych celów osobistych i biznesowych i nie możesz korzystać z naszej strony internetowej i / lub aplikacji ani żadnych innych celów

Nie wolno Ci:

 • Korzystaj z naszej strony internetowej i / lub aplikacji w jakikolwiek sposób lub podejmuj działania, które powodują lub mogą powodować uszkodzenie strony internetowej lub pogorszenie wydajności, dostępności lub dostępności strony internetowej;
 • Korzystaj z naszej strony internetowej i / lub aplikacji w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy, szkodliwy lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem;
 • Skorzystaj z naszej witryny i / lub aplikacji do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłać, wysyłać, używać, publikować lub rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są z nimi powiązane) wszelkiego oprogramowania szpiegującego, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkitów lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego;
 • Przeprowadzać systematyczne lub zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej i / lub w związku z naszą witryną i / lub aplikacją bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

Musisz upewnić się, że wszystkie informacje, które nam przekazujesz za pośrednictwem naszej strony internetowej i / lub aplikacji lub w związku z naszą stroną internetową i / lub aplikacją, są prawdziwe, dokładne, aktualne, kompletne i nie wprowadzają w błąd.

Rejestracja i konta

Aby móc korzystać z indywidualnego konta w naszej witrynie i / lub aplikacji, musisz mieć co najmniej osiemnaście (18) lat.

Możesz zarejestrować konto w naszej witrynie i / lub aplikacji, wypełniając i przesyłając formularz rejestracji konta w naszej witrynie oraz klikając link weryfikacyjny w e-mailu, który strona Ci wyśle.

Nie wolno zezwalać innym osobom na korzystanie z konta w celu uzyskania dostępu do strony internetowej. Musisz niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu swojego konta. Napisz do nas na adres: admin@calio.me

Ponadto nie wolno używać konta innej osoby w celu uzyskania dostępu do strony internetowej i / lub aplikacji, chyba że masz na to wyraźną zgodę tej osoby.

Dane logowania użytkownika

Jeśli zarejestrujesz konto, wybierzesz identyfikator użytkownika i hasło. Identyfikator użytkownika nie może wprowadzać w błąd i musi być zgodny z „regułami dotyczącymi treści” określonymi poniżej. Nie możesz używać swojego konta ani identyfikatora użytkownika do podszywania się pod jakąkolwiek osobę. Musisz również zachować poufność hasła. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek ujawnieniu swojego hasła, musisz niezwłocznie powiadomić nas na piśmie.

Nasza aplikacja jest zintegrowana z Google lub Microsoft, a użytkownicy mogą zalogować się do naszej aplikacji po weryfikacji przez Google lub dostawcę tożsamości Microsoft.

 

Anulowanie i zawieszenie konta

Możemy:

 • Zawieś swoje konto;
  Zlikwiduj swoje konto; i / lub
  Edytuj szczegóły swojego konta

w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia lub wyjaśnienia. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dowolnej osobie z dowolnego powodu, a także do zawieszenia lub zaprzestania korzystania z Usługi w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu. Możemy zamknąć lub zawiesić twoje konto, jeśli podejmiesz nieuczciwe lub niezgodne z prawem postępowanie, podasz niedokładne, niekompletne, fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje lub w inny sposób naruszysz niniejsze Warunki użytkowania lub dowolne z naszych zasad lub, jeśli uznamy, według własnego uznania, korzystanie z Usług stanowi dla nas niedopuszczalne ryzyko kredytowe lub oszustwo.

Jeśli chcesz anulować swoje konto, możesz to zrobić w dowolnym momencie. Aby anulować, musisz to zrobić za pośrednictwem strony internetowej Usługi lub wysyłając nam list pocztą. E-mail lub prośba telefoniczna o anulowanie konta nie będą przetwarzane. Jeśli zlikwidujesz swoje konto, wszystkie lub wszystkie Twoje informacje mogą zostać natychmiast (lub w przyszłości) nieodwołalnie usunięte. Przed zlikwidowaniem konta należy zapisać kopię wszystkiego, co ważne.

I odwrotnie, informacje, które nam przekazujesz lub w inny sposób dostarczasz, w tym dane osobowe, mogą pozostać na naszych serwerach przez czas nieokreślony (na przykład jako kopie zapasowe) po usunięciu ich z publicznych obszarów Usług lub żądania anulowania konta.

Zasady dotyczące treści

Gwarantujesz i oświadczasz, że Twoje treści będą zgodne z niniejszymi warunkami użytkowania

Treści użytkownika nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób, ani też nie mogą być podstawą do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko jakiejkolwiek osobie (w każdym przypadku w dowolnej jurysdykcji i na podstawie obowiązującego prawa).

Twoje treści nie mogą być:

 • Zniesławiający lub złośliwie fałszywy;
 • Obsceniczne lub nieprzyzwoite;
 • Naruszać wszelkie prawa autorskie, prawa moralne, prawo do bazy danych, prawo do znaku towarowego, prawo do projektowania, prawo do przekazania lub inne prawo własności intelektualnej;
 • Naruszać jakiegokolwiek prawa do poufności, prawa do prywatności lub prawa wynikającego z przepisów o ochronie danych;
 • Stanowią niedbałe porady lub zawierają jakiekolwiek niedbałe sentymenty;
 • Stanowić zachętę do popełnienia przestępstwa;
 • Pogardzać jakimkolwiek sądem lub naruszać jakikolwiek nakaz sądowy;
 • Naruszyć przepisy dotyczące nienawiści rasowej, religijnej lub dyskryminacyjnej;
 • Bądź bluźnierczy;
 • Naruszyć zobowiązania umowne wobec jakiejkolwiek osoby;
 • Przedstawiaj przemoc w sposób jawny, graficzny lub nieuzasadniony;
 • Być pornograficzne, sprośne, sugestywne lub seksualnie;
 • Bądź nieprawdziwy, fałszywy, niedokładny lub wprowadzający w błąd;
 • Być obraźliwe, zwodnicze, oszukańcze, grożące, obraźliwe, napastliwe, antyspołeczne, grożące nienawiścią, dyskryminujące lub zapalne; lub
 • Powodować irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój.

Z twojego konta może korzystać tylko jedna osoba. Jedno konto współdzielone przez więcej niż jedną osobę jest niedozwolone.

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo hasła i konta.

Odpowiadasz za dokładność wszystkiego, co jest publikowane lub przesyłane na Twoje konto.

Usługi

Usługa obejmuje między innymi:

 • Firmy i osoby fizyczne mogą zarządzać swoim harmonogramem przy pomocy Calio
 • Inteligentna logika zapewniająca rekomendacje dotyczące spotkań. Logika jest zastrzeżona i może zostać zmieniona w oparciu o zespół badawczo-rozwojowy.
 • Firmy i osoby fizyczne mogą otrzymywać płatności za usługi oferowane za pośrednictwem aplikacji Calio
 • Zdolność firm do zarządzania personelem

Zastrzegamy sobie prawo do rozszerzenia naszych usług aplikacyjnych w przyszłości.

Informacje osobiste

Firma gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe od ciebie i wszelkich urządzeń (w tym urządzeń mobilnych), z których możesz korzystać, gdy: korzystasz z naszych usług, rejestrujesz konto w naszym serwisie, udostępniasz nam informacje na temat dowolnego formularza, aktualizujesz lub dodajesz informacje do swojego konto, uczestniczyć w jakichkolwiek dyskusjach, przesyłaniu wiadomości, rozwiązywaniu sporów lub gdy w inny sposób korespondujesz z nami w sprawie naszych Usług. Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numery telefonów lub adresy e-mail podczas rejestracji konta w naszym sklepie. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za aktualizowanie swojego adresu e-mail, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować w sprawie niezbędnych powiadomień lub aktualizacji;
 • Informacje finansowe (takie jak numery kart kredytowych lub rachunków bankowych) w związku z transakcjami;
 • Informacje o geolokalizacji, w tym informacje o lokalizacji z urządzenia mobilnego. Należy pamiętać, że większość urządzeń mobilnych pozwala kontrolować lub wyłączać korzystanie z usług lokalizacyjnych przez dowolną aplikację na urządzeniu mobilnym w menu ustawień urządzenia;
 • W przypadku rejestracji usług płatniczych mogą być wymagane dodatkowe dane osobowe. Obecnie współpracujemy z dwoma dostawcami płatności: DotPay i Authorize.net. Linki do ich Warunków użytkowania i Polityki prywatności znajdują się poniżej:
  • Authorize.net: https://www.authorize.net/about-us/terms/ i https://www.authorize.net/about-us/privacy/
  • DotPay: https://www.dotpay.pl/wp-content/uploads/2019/08/Privacy-Policy-and-Cookies-Policy-of-Dotpay_to-18082019.pdf i https://ssl.dotpay.pl/ files / Dotpay_Full_Offer.pdf
 • Inna generowana przez Ciebie treść lub połączona z Twoim kontem.

Strona trzecia

Korzystanie z usług nie daje żadnych praw własności intelektualnej ani treści zamieszczanych w usługach. posiadać własną usługę pocztową (chyba że skopiowano ją od kogoś innego), ale udzielić nam licencji na kopiowanie, hostowanie, wyświetlanie, tworzenie dzieł pochodnych, publikowanie, publiczne wykonywanie i rozpowszechnianie, w przeciwnym razie korzystanie z połączenia ze świadczeniem usług, wszystkie informacje, o ile mieć aktywne konto. jeśli wykonawca autoryzuje (zaznaczając odpowiednie pola wyboru na naszej stronie) syndykuje witryny osób trzecich z listą wypożyczalni, dodatkowo zgadza się, że możemy sublicencjonować odpowiednie strony trzecie, aby ułatwić taką syndykację.

Usage Fees

Our application is available for either Personal use of Business Use. Personal Calio is free of charge and offers limited set of functionality. Calio Business offers full set of features and costs $15 per user per month.

In addition, user is responsible for additional fees from payment processors Authorize.Net or DotPay. Usage and service fees are charged directly by payment processors and are Authorize.net and are listed:

Authorize.net – https://www.authorize.net/sign-up/pricing/
DotPay – https://ssl.dotpay.pl/files/Dotpay_Full_Offer.pdf

If we change our pricing, we shall provide you at least 30 days’ notice, via the site or email.

Informacje finansowe

Firma korzysta z Authorize.net i DotPay do realizacji transakcji płatności online. Korzystając z tej funkcji Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie odpowiednich warunków użytkowania każdego dostawcy, które można znaleźć na stronie http://www.authorize.net/company/terms/ i https://www.authorize.net / about-us / privacy / oraz https://ssl.dotpay.pl/files/Dotpay_Full_Offer.pdf. Od czasu do czasu może to być aktualizowane.

Aby uniknąć wątpliwości, jeśli jakakolwiek płatność zainicjowana za pomocą Usług nie zostanie pomyślnie zakończona, odbiorca zastrzega sobie prawo do żądania płatności od Ciebie za pośrednictwem Usług lub poza nimi. Każda autoryzacja podana w celu powtarzania automatycznych płatności za pomocą Usług będzie obowiązywać do momentu jej anulowania.

Przekazując nam swoją kartę bankową, kredytową lub debetową lub inne informacje dotyczące płatności, upoważniasz nas do korzystania z nich i ujawniania ich w witrynie Authorize.net, DotPay lub innym dostawcom bram płatniczych w celu przetwarzania płatności autoryzowanych w Usługach. Dostawcy bramek płatniczych mogą również agregować Twoje dane do innych celów, ale tylko w sposób, który nie identyfikuje Cię osobiście ani nie ujawnia żadnych danych osobowych na Twój temat, a także może ujawnić Twoje dane osobowe, gdy będzie to konieczne w celu zachowania zgodności z prawem.

Firma nigdy nie przejmuje opieki nad pieniędzmi przesyłanymi za pośrednictwem Usług i nie ponosimy odpowiedzialności za to, co odbiorcy robią z dokonanymi przez Ciebie płatnościami. Na przykład nie ponosimy odpowiedzialności za zwrot depozytu przez klienta lub kontrahenta. Jeśli płatnik lub bank płatnika lub wydawca karty zainicjuje cofnięcie, obciążenie zwrotne lub spór o dokonaną na Ciebie płatność, upoważniasz nas i naszych zewnętrznych dostawców płatności do wycofania lub innego obciążenia środków z twojego konta zgodnie z obowiązującą instytucją finansową i zasady i procedury sieciowe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie cofnąć ani w inny sposób obciążyć środków z twojego konta, zgadzasz się niezwłocznie zdeponować takie środki na nasze żądanie. Możemy również zainicjować wycofanie lub inne obciążenie lub podjąć inne działania, które uznamy za odpowiednie, jeśli uważamy, że nastąpiło oszustwo lub inne nadużycie Usług.

Zastrzeżenia

Nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy dokładności jakichkolwiek transakcji finansowych, dokonywanych przez Authorize.Net lub DotPay (żadna nie może zapobiec wszelkim oszustwom), dlatego zawsze powinieneś podjąć takie same środki ostrożności w kontaktach z innymi za pośrednictwem naszej witryny, jak osobiście.

Witryna i aplikacja firmy zostały zaprojektowane w celu ułatwienia komunikacji między klientem a dostawcami i członkami personelu. Należy pamiętać, że taka komunikacja ani żaden inny aspekt Usług ma na celu stworzenie jakiejkolwiek umowy lub innego zobowiązania prawnego między stronami. Przed skorzystaniem z jakichkolwiek umów należy otrzymać pisemną umowę podpisaną przez obie strony.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niczego, co inny użytkownik opublikuje lub prześle na naszą stronę.

Firma nie ponosi również odpowiedzialności za zachowanie użytkowników na stronie lub poza nią. Zachowaj zdrowy rozsądek, robiąc interesy z innymi użytkownikami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię na stronie lub e-mailem o ważnych zmianach, ale od czasu do czasu powinieneś również sprawdzać, czy dbasz o takie rzeczy. Możesz anulować lub zaprzestać korzystania z Usługi w dowolnym momencie bez kary. Dalsze korzystanie z Usługi po zmianie niniejszych warunków użytkowania stanowi akceptację zmiany.

USŁUGA JEST ŚWIADCZONA W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ OBIETNEGO RODZAJU. ŻADNY Z NASZYCH DOSTAWCÓW NIE GWARANTUJEMY GWARANCJI ANI GWARANCJI UPRAWNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI USŁUGI, ŻE USŁUGA SPEŁNIA LUB KONTYNUUJE W PRZYSZŁOŚCI, ABY SPEŁNIĆ TWOJE POTRZEBY, ANI ŻE BĘDZIE KONTYNUOWAĆ ŚWIADCZENIE USŁUG LUB ŻADNEGO ASPEKTU USŁUGI W PRZYSZŁOŚCI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WYKLUCZAMY WSZELKIE GWARANCJE NA USŁUGĘ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZDOLNOŚCI DO MORZA I NARUSZENIA.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY LUB DANE, STRATY FINANSOWE LUB POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, KONSEKWENCYJNE, PRZYKŁADOWE LUB SZKODY KARNE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE ZWIĄZANE Z USŁUGAMI LUB NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, W TYM ROSZCZENIE Z TYTUŁU DOMNIEMANEJ GWARANCJI, JEST OGRANICZONA DO KWOTY, KTÓRE ZAPŁACIŁEŚ NAS, ABY KORZYSTAĆ Z USŁUG.

Środki prawne

Jeśli naruszysz którykolwiek z niniejszych warunków użytkowania i nie podejmiesz od razu żadnych działań, nie oznacza to, że zrzekamy się naszych praw. Jeśli chcesz nas pozwać, musisz to zrobić przed sądami stanowymi lub federalnymi w Delaware i wyrazić zgodę na osobistą jurysdykcję w tych sądach. Prawo Delaware będzie miało zastosowanie do wszelkich takich sporów między Tobą a Firmą. Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną lub wykonalną, pozostałe warunki użytkowania nadal obowiązują.

Jeśli musisz przesłać nam jakąkolwiek informację prawną (w tym informację, że uważasz, że inny użytkownik narusza twoją własność intelektualną lub inne prawa), zrób to za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres:

Calio Group Inc.
1732 1st Ave # 20921,
Nowy Jork, NY 10128
Uwaga: obsługa klienta

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami pod adresem admin@calio.me.