en es pl

FAQ

Rozwiązywanie problemów

Aplikacja desktopowa

Od teraz możesz korzystać z Calio z poziomu pulpitu, dzięki możliwości zainstalowanie aplikacji na Twoim komputerze.

Wystarczy, że przejdziesz do sekcji „Konto” (w prawym górnym rogu) i wybierzesz „Zainstaluj na pulpicie”.

Calio zostanie zainstalowane jako aplikacja przeglądarki, którą możesz w dowolnym momencie usunąć. Wszystkie Twoje dane zostaną automatycznie zaimportowane z poziomu przeglądarki do aplikacji desktopowej.

Synchronizacja udostępnionego kalendarza Google

Calio umożliwia również zarządzanie kalendarzem Google, który zostaje udostępniony innym osobom. W ten sposób

Google Calendar:

W sekcji Udostępnij wybranym osobom kalendarza Google należy przyznać pełne uprawnienia – może wprowadzać zmiany oraz zarządzać udostępnianiem.

Przykładowy wygląd ustawień udostępniania w kalendarzu Google:

Calio:

Calio w planowaniu uwzględnia wybrane kalendarze pochodzące z podłączonego konta Google. Wyboru podłączonych kalendarzy można dokonać w panelu ustawień (dostępnym z poziomu menu użytkownika w prawym górnym roku ekranu). W sekcji Integracje panelu ustawień dostępna jest opcja Kalendarz Google. W niej można wybrać kalendarz, z którego spotkania będą widoczne w Calio.

Jak dodać aplikację Calio do pulpitu w iPhone?

Krok 1:

Otwórz Calio https://calio.me/app/ w Safari na swoim iPhonie.

Krok 2:

Wybierz przycisk “Udostępnij” w Safari dla używanego konta użytkownika.

Krok 3:

Następnie wybierz “Dodaj do ekranu głównego.”

Krok 4:

Ostatni krok to wybór opcji“Dodaj w prawym górnym rogu.”

Jak skonfigurować link do rezerwacji spotkań?

Calio pozwala spersonalizować i w dowolnym momencie zmienić bezpośredni link do rezerwacji spotkań.

Krok 1:

Przejdź do sekcji „Rezerwacja online” (menu nawigacji po lewej stronie). Następnie do zakładki „ID rezerwacji”.

Krok 2:

Dostosuj bezpośredni link do swoich oczekiwań (np. imię i nazwisko / nazwa firmy).

Krok 3:

Skopiuj go lub wyślij bezpośrednio przez Calio do klienta za pośrednictwem SMS.

Jak zmienić czas spotkania na 15 minut?

Calio pozwala zmienić czas trwania spotkań, które standardowo wynosi minimum 30 min.

Krok 1:

Przejdź do “Ustawienia” w górnym prawym rogu

Krok 2:

Następnie do zakładki “Firma”

Krok 3:

Zmień interwał czasowy na 15 minut.

Jak zainstalować widget rezerwacji na stronie internetowej?

Calio pozwala zainstalować widget rezerwacji dla osób odwiedzających Twoją stronę internetową.

Krok 1:

Przejdź do sekcji „Rezerwacja online” (menu nawigacji po lewej stronie). Następnie do zakładki „Widget rezerwacji”.

Krok 2:

Dostosuj widget do swoich oczekiwań (lokalizację na stronie internetowej oraz kolor przycisku).

Krok 3:

Skopiuj i umieść podany kod na swojej stronie internetowej (w kodzie HTML).

Konto i logowanie

Rejestracja i utworzenie konta

Rejestracja konta może zostać przeprowadzona na dwa sposoby: integrując swoje konto Google/Microsoft lub tworząc konto na podstawie adresu mailowego, który wykorzystujesz do zarządzania harmonogramem.

Krok 1:

Wprowadzenie podstawowych danych: Imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Krok 2:

Wybór rodzaju konta: prywatne czy firmowe.

Krok 3:

Stworzenie osobistego linku rezerwacji spotkań.

Krok 4:

Zdefiniowanie dostępności oraz godzin pracy

Oczywiście wszystkie wprowadzone dane można zmienić i zaktualizować w dowolnym momencie korzystania z aplikacji.

Jak usunąć konto?

Usunięcie konta należy dokonać realizując następujące kroki:

Krok 1:

Rozwinięcie elementu “Interfejs” w prawym górnym rogu i przejście do sekcji „Zarządzanie kontami”.

Krok 2:

Wybór konta, które chcesz usunąć.

Krok 3:

Rozwinięcie działań i wybór “Usuń konto” oraz potwierdzenie działania.

Menu i nawigacja

Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, abyś mógł z niej korzystać intuicyjnie i przy pierwszym kontakcie nie miał problemów z jej obsługą i konfiguracją.

Menu Calio składa się z następujących sekcji i zakładek:

 • Kalendarz – podgląd do zaplanowanych i zrealizowanych spotkań (zarówno swoich, jak i pracowników).
 • Moja dostępność – możliwość określenia dostępności dla klientów oraz preferowanych godzin spotkań, które zostaną zaproponowane w pierwszej kolejności.
 • Usługi – definiowanie oferowanych usług – ich czas trwania, cena oraz osoba odpowiedzialna za ich realizację.
 • Rezerwacja online – zakładka ta pozwala stworzyć unikalny link rezerwacji, za pomocą którego klienci będą mogli zarezerwować spotkanie lub usługę. Drugą opcją jest widget w postaci kodu HTML, który możesz użyć na swojej stronie internetowej, dzięki któremu klienci będą mogli umówić się na spotkanie.
 • Baza kontaktów – szybki podgląd do danych klientów m. in.: adres mailowy, czy numer telefonu.
 • Ustawienia – zakładka ta pozwala skonfigurować konto (informacje osobiste lub ustawienia konta firmowego), aktywować przypomnienia o zbliżających się spotkaniach, czy utworzyć zespół, w którym będziesz zarządzał spotkaniami swoich współpracowników.  Dodatkowo umożliwia integrację z pozostałymi kalendarzami, z których korzystasz (iCloud, Microsoft, Google).

Czy mogę posiadać kilka kont w Calio?

Calio pozwala utworzyć konto prywatne i firmowe przypisane do jednego adresu mailowego. Po utworzeniu konta prywatnego, możesz dodać firmowe, w tym celu:

Krok 1:

Zaloguj się na konto Calio i przejdź do ikony profilu w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego.

Krok 2:

Następnie przejdź do sekcji „Ustawienia” oraz „Ustawienia konta”.

W tej zakładce możesz zdefiniować konto firmowe (poprzez określenie nazwy, podanie adresu strony internetowej, adresu firmy, itp.). Dodatkowo możesz dodać członków zespołu oraz nadać im odpowiednie uprawnienia.

Czy mogę zmienić hasło?

Calio automatycznie przypisuje ustawienia konta, z którego się logujesz – możesz jednak zaktualizować swoje hasło na inne.

Krok 1:

Zaloguj się na konto Calio i przejdź do ikony profilu w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego.

Krok 2:

Następnie przejdź do sekcji „Ustawienia” oraz „Ustawienia bezpieczeństwa”.

W tej zakładce możesz na nowo zdefiniować swoje hasło.

Funkcjonalności

Planowanie spotkań zespołu

Po utworzeniu konta w Calio możesz zaprosić innych użytkowników i skorzystać z funkcji Konta firmowego. Przejdź do sekcji Ustawienia i kliknij Zespół. Wprowadź dane podstawowe oraz adres e-mail i numer telefonu użytkowników dodawanych do organizacji, a następnie przypisz im role.

Każdy nowy użytkownik otrzyma własne konto i indywidualną stronę kalendarza. Będziesz także mógł dołączyć je do harmonogramu zespołu. W ciągu kilku minut mogą się od razu skonfigurować i rozpocząć rezerwację spotkań.

Role w zespole:

 • Administrator – możliwość planowania oraz podgląd spotkań zespołu, zarządzanie kontem firmowym (w tym pracownikami),
 • Pracownik – możliwość planowania spotkań, brak podglądu spotkań innych współpracowników, zarządzania kontem osobistym.

Jakie są inne korzyści wynikają z posiadania wielu członków zespołu w programie Calio?

Kiedy używasz Calio dla zespołu, możesz:

 • Skorzystać z opcji planowania spotkań członków zespołu oraz ich dostępności,
 • Pozwolić pracownikom organizować spotkania się z wieloma członkami zespołu,
 • Zobacz zrealizowane i zaplanowane spotkania pracowników zespołu,

Dostępność i preferowane godziny spotkań

W panelu Calio samemu definiujesz swoją dostępność oraz preferowane godziny spotkań, które w pierwszej kolejności zostaną zaproponowane klientom.

Dodatkowo możesz określić czas spotkań – w zależności od sposobu kontaktu (rozmowa telefoniczna, spotkanie w biurze, czy kontakt za pośrednictwem Skype lub Hangouts).

Calio umówi spotkanie automatycznie w dostępnym terminie, bez konieczności odbywania rozmów telefonicznych czy wysyłania maili. Dodatkowo wyśle powiadomienie o zbliżającym się terminie zarówno Tobie, jak i osobie, z którą umówiłeś się na spotkanie.

Jak ustawić przypomnienie o zbliżającym się spotkaniu?

Krok 1:

Przejdź do ustawień i wybierz “Powiadomienia”

Krok 2:

Możesz określić, kto i w jaki sposób otrzyma przypomnienie o spotkaniu (personel / klient) oraz w jakim czasie przed zaplanowanym spotkaniem zostanie ono wysłane (min. 15 minut, maksymalnie 2 dni przed spotkaniem).